صول نمی باشد به علت نوثان قیمت بازار محصولات به صورت عمده و از طریق تلفن فروخته میشود لطفا با شماره ۰۹۱۲۵۲۲۹۸۷۱ تماس حاصل فرمایید